Danışma Hattı : 0342 502 4 777

Laboratuvarımızda Çölyak Hastalığı Tanısında önemli belirteç olan Deamide Gliadin Peptit (DGP) Testi çalışılmaktadır.

Laboratuvarımızda Çölyak Hastalığı Tanısında önemli belirteç olan Deamide Gliadin Peptit (DGP) Testi Pazartesi günleri çalışılmaktadır.

 

Çölyak hastalığı (ÇH) gastrointestinal sistem ve gastrointestinal sistem dışı semptomlarla seyreden, gluten içeren besinlere karşı oluşan immün sistem hastalığıdır. Tanıda klinik, histolojik tanı, serolojik testler kullanılır. Bu testler ÇH spesifik antikor testleridir; anti-doku transglutaminaz (tTG), anti-deamide gliadin (DGP) antikor ve anti-endomisyal antikor (EMA) testleri tanı performansında kullanılır.

Çölyak hastalarındaki anti-gliadin antikorlarının doğal gliadinin bazı epitoplarına karşı da oluştuğu anlaşılmış ve deamidasyonla bunlardan zengin, deamide gliadin peptit (DGP) olarak adlandırılan sentetik gliadin elde edilmiştir. Son yıllarda doğal gliadin yerine, bu moleküle karşı oluşmuş antikorların ölçümü yapılmaktadır. Bu testin çölyak hastalığı tanısında duyarlılığı ve özgüllüğü Anti Gliadin Antikor’a göre çok yüksektir.

Duyarlılığı ve özgüllüğü daha yüksek olan bu testler merkezimizde çalışılmaktadır. 

İnsan Kaynakları
Her türlü soru, görüş ya da önerileriniz için, bize yazın!