Danışma Hattı : 0342 502 4 777

DNA KİMLİK TESPİTİ TESTİ, BABALIK TESTİ, ANNELİK TESTİ ÇALIŞIYORUZ.*(Dış Tetkik)

Tüm hücrelerimizde bulunan ve genetik bilgimizi oluşturan DNA, 4 bazın (A, G, C, T)  birbiri ardına sıralanması ile oluşmuştur. Tüm bireyler 4 çeşit bazın dizilenmesi ile oluşan kendine özgü benzersiz DNA dizisine sahiptir. Biyolojik olarak çocuğa ait genetik bilginin yarısı babadan diğer yarısı anneden gelmektedir.  Babalık testinde, baba ve çocuk arasında belirli bölgelerin uyumlu olup olmamasına bakılarak ‘biyolojik baba ‘ belirlenebilmektedir. 

Babalık/ Annelik testi nasıl yapılmaktadır?

Testi yaptırmak isteyen bireylerden alınan kan veya swab örneğinden DNA elde edilmektedir. DNA üzerindeki 15 STR bölgesi AmpFlSTR Identifiler Plus ve Yfiler Plus Kitleri* (Applied Biosystems) kullanılarak çalışılmaktadır. Elde edilen ürünlerinin fragman analizi ABI Prism 3130xl DNA Sequencer cihazı ve GeneMapper 4.0 programı kullanılarak gerçekleştirilmektedir (Applied Biosystems).

Analiz edilen STR bölgeleri: D2S1338, D3S1358, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D21S11, TPOX, THO1, vWA, CSF1PO, ve AMXY (Ameliogenin).
*AmpFlSTR Identifiler Plus Kiti FBI CODIS/NDIS tarafından adli vakalarda, kimliklendirme ve akrabalık bağı analizlerinde kullanımı onaylanmış bir kittir.

Babalık/Annelik testinin güvenilirliği nedir?

Baba / Anne ve çocuk arasındaki genetik olarak uyumun analizi, FBI’da da kabul gören markerlerin (belirteçlerin) incelenmesi ile yapılmaktadır. Toplamda 15 belirteç analiz edilmektedir; ancak gerek duyulduğunda ek belirteçler de eklenmektedir. Bu amaçla AmpFISTR Identifiler Plus ve Yfiler Plus Kitleri kullanılmaktadır. DNA profilleme de denilen bu teknik ile elde edilen sonuçların güvenilirliği %99.999’dur.

Babalık / Annelik testi (DNA testi) nerede yapılabilir?
Babalık / Annelik testi, Adli tıp kurumu dışında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan genetik tanı laboratuvarlarında yapılmalıdır. Özel genetik laboratuvarlarında yapılan testlerin sonuçları T.C mahkemelerinde kullanılamamaktadır. Bu nedenle, testi sadece bilgilenme amaçlı yaptırabilirsiniz.

Babalık /Annelik testi hangi numunelerden çalışılmaktadır?

Bir bireye ait genetik materyal tüm hücrelerde aynıdır. Tüm dokulardan DNA testi çalışılabilir. Ancak, kolay alınabilir olması nedeniyle kan, ağız içi mukoza (swab) örneklerinden çalışılmaktadır. Özellikle küçük çocuklardan örnek alımını kolaylaştırmak için ağız içi mukoza (swab) örneği tercih edilebilir. Test sonuçları alınan tüm materyallerden aynı olarak elde edilmektedir.

Babalık /Annelik testini saç teli gibi örneklerden çalışılabilir mi?

Test teknik olarak saç teli, kıl, tüy gibi örneklerden çalışılabilmektedir. Ancak, bu örnekler kişilerin rızası olmadan alınan numuneler olabilmesi nedeniyle kabul etmemekteyiz.

Babalık /Annelik testi için şehir dışından numune kabul ediyor musunuz?

Merkezimize kargo yoluyla dışarıdan gönderilen örnekleri kabul etmemekteyiz. Analiz edilecek örneklerin, testi yaptıran kişilere ait olduğu yerinde görülmesi amacıyla yetkili personelimizce numuneler alınmalıdır.  Ayrıca kimlik kontrolü eşliğinde kişilerin kendi rızaları ile testi yaptırdığını ve 18 yaşından küçük çocuklarda test yaptırılmasına yasal veli tarafından onay verildiğini gösteren onam formunun eksiksiz doldurulup imzalatılması gereklidir. Merkezimize veya şubelerimize gelemiyorsanız yetkili personelimizi bulunduğunuz şehre talep edebilirsiniz. Yapılan tüm işlemlerin amacı testin güvenirliliğini ve mahremiyetini sağlamaktır.    

Babalık /Annelik testi, SGK kapsamına girer mi?

Babalık /Annelik testi teşhis ve tedavi edici test kapsamına girmediği için SGK kapsamına girmemektedir.

Babalık /Annelik testi yaptırdığımda kendimde olabilecek diğer hastalıklar ortaya çıkabilir mi?

Babalık /Annelik testi ile sadece ilgili bölgeler incelenerek bireylerin DNA profilleri karşılaştırılmaktadır. Kişilerde olabilecek herhangi bir genetik hastalık analiz edilmemektedir.

Babalık /Annelik testi, Anne ya da Babanın izni olmadan yaptırılabilir mi?

Kişilerin rızası olmadan test yapılamamaktadır. 18 yaşından küçük çocuklar için yasal velinin (anne ya da babanın) yazılı izni alınması gerekmektedir.

Babalık testi için Annenin de örnek vermesi gerekli midir?

Babalık testi için annenin örnek vermesi zorunlu değildir. Anneden örnek alınmadan test doğru ve güvenilir bir şekilde sonuçlandırılabilir. Ancak Anneden alınan örneğin de analiz edilmesi elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ek bilgi sağlayacaktır.

Test sonuçlarımın gizliliği nasıl sağlanacaktır?

Test sonuçları, sadece siz ve sizin belirttiğiniz kişilere verilebilmektedir. Merkezimizde babalık testi sadece yetkilendirilmiş personeller tarafından çalışılmakta ve hiç kimse ile bilgi paylaşılmamaktadır. Test sonuçları, sadece siz veya sizin belirttiğiniz kişilere verilebilmektedir. Sonuçlar kargo, faks veya telefon ile paylaşılmamaktadır.

Anne karnında henüz doğmamış bebeklerde Babalık testi çalışılabilir mi?

Fetüse ait örneklerin alımı ile teknik olarak test çalışılabilir. Ancak, etik nedenlerden dolayı fetüsten babalık testi çalışmasını kabul etmemekteyiz.

Babalık / Annelik testi sonuçlarını ne zaman teslim alabilirim?
Test 7-10 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.

Serbest fetal DNA'nın gebelikte nadiren 5'inci hafta (son adete göre) kadar erken dönemde saptanabilse de genellikle 9'uncu haftadan sonra saptanabiliyor. 

İnsan Kaynakları
Her türlü soru, görüş ya da önerileriniz için, bize yazın!