Danışma Hattı : 0342 502 4 777

Covid 19 Aşısı Sonrası Spike Antikor Testi Laboratuvarımızda Çalışılıyor.

Covid 19 Aşısı Sonrası Antikor Testi

 Yeni kantitatif SARS-CoV-2 antikor testi, Şiddetli Akut Solunum Sendromu Koronavirüs 2'ye (SARS-CoV-2) maruziyet veya aşı sonrası oluşan bağışıklığın düzeyini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Spesifik olarak test, virüsün konakçı hücreye girmesi ve konakçı hücre reseptörüne bağlanmasından sorumlu viral spike (S) proteininin belirli bölgesine yönelik antikorları hedefler. Mevcut aşıların çoğu, spike proteinine karşı bir antikor cevabı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Spike proteinine karşı oluşan IgG antikor ölçümü aşılanma yanıtının takibinde daha değerlidir.  Gama Laboratuvarı olarak Uluslararası Standardına eşdeğer Spike Antikor testlerini kantitaif (sayısal) olarak çalışmaktayız.

Korona aşısından kaç gün sonra antikor oluşur?
SARS-CoV-2 Spike proteinine karşı gelişen antikorlar yeniden hastalık gelişimini engellemekte daha etkilidir. N protenine karşı oluşan antikorlar semptomların başlangıcından sonraki 3. günden itibaren, Spike proteine karşı olan antikorlar ise 7. günden itibaren belirmeye başlarlar. N proteinine karşı antikorlar daha erken, genellikle birinci ayda azalmaya başlar.  Spike proteinine karşı gelişen antikorların ise en az 1 yıl boyunca kanda saptanabileceği şu anki güncel bilgilerimiz arasındadır.   Aşılama sonrası antikor düzeyi takibi için en erken zaman, 2. Aşıdan 15 gün sonra, en ideal zaman ise 2. aşıdan 28 gün sonradır. Aşılamadan 6-8 ay sonra antikor seviyesinin devamlılığı kontrol edilebilir.

Antikor testi kimlere uygulanır?
Antikor testi dileyen herkese uygulanabilir. Hastalık geçiren kişilerde bağışıklık gelişip gelişmediğini antikor bakarak anlayabiliriz. Ayrıca aşı uygulamasının ardından antikorlarınıza baktırarak, aşının üzerinizdeki etkililiğini saptayabilirsiniz. Belirli periyotlarda da testi yeniletebilirsiniz.

Antikor testi nasıl yapılır?
Sadece bir tüp kan alınarak, tam otomatik analizörlerde yapılır.

Antikor testi doğruluk payı nedir?
Antikor testinin yüzde %99,8 doğruluk payı bulunmaktadır.

Antikor pozitif ne demek?
Coronavirüs enfeksiyonu ile karşılaştığınızı ya da COVID-19 aşısı yaptırdığınızı gösterir. Şimdiki bilgiler ışığında antikorun  kanınızda yaklaşık 6 ay kalacağını gösterir.

Elecsys Anti SARS CoV 2 S testi, SARS CoV 2’ye karşı yüksek afiniteli antikorların kantitatif tayinini destekleyen bir çift antijenli sandviç test formatında S antijeninin RBD’sini temsil eden bir rekombinant protein kullanır. Antikor yanıtının ölçümü spesifik antikor titresinin belirlenmesine ve antikor yanıtının izlenmesinde yardımcı olmaktadır.

Sonuçların yorumlanması
< 0.80 U/mL Anti SARS CoV 2 S için negatif
≥ 0.80 U/mL Anti SARS CoV 2 S için pozitif

Dahili çalışmada ortaya çıkan genel özgüllük % 99.8’dir. % 95 alt güven sınırı % 99.91’dir.

Telefon : 0 342 221 10 00
GSM: 0533 5923959  - 0 530 2031022
Adres
 : Eyüboğlu Mah. Dr. Rauf Yılmazer Cad. No:24 Gaziantep
E-Posta : info@gamatip.com

İnsan Kaynakları
Her türlü soru, görüş ya da önerileriniz için, bize yazın!