TÜM VÜCUT KEMİK SİNTİGRAFİSİ

MDP ve HDP birer difosfonat türevi olup, kemik yapımı alanında (matrikste) birikir. Dolayısıyla kemik yapımı artışını tespit etmemize yarar. Çoğu kemik patolojisi kemik yapımını artırmaktadır.
Radyografi ile 1,5 cm ve üzeri,  trabeküler kemikte %50 mineral kaybı olunca ancak lezyon izlenebilmektedir. Ancak ortalama 3 ay önceden metabolik aktivite başladığından kemik sintigrafisi ile çok daha erkenden lezyon tespit edilebilmektedir. Bu nedenle kemik sintigrafisinin duyarlılığı çok yüksektir. Ancak özgüllüğü (yani saptanan lezyonun tümöre, enfeksiyona, travmaya, dejeneratif kemik değişikliklerine vs. bağlı olup olmadığının tayini) zayıftır. Özgüllüğü artırmak için kanlanma evresi, kan havuzu evresi ve geç metabolik fazın görüntülendiği “üç fazlı kemik sintigrafisi” yapılabilmektedir. Ayrıca lezyonların yeri, sayısı, düzenliliği, dağılımı da yorumlamada özgüllük açısından önemlidir.

 


Prostat Ca ’lı hastada yaygın metastaz       Metabolik kemik hastalağı: Paget Hast.

Genel olarak kemik sintigrafisinin endikasyonları şunlardır:
1) Neoplazik hastalıklarda yada neoplazik hastalık şüphesi bulunanlarda kemik metastazlarının aranması
2) Primer kemik tümörlerinde evreleme ve takip,
3) Stres fraktürleri de dahil şüpheli fraktürlerin araştırılması, iyileşme sürecinin değerlendirilmesi
4) Kemik ve yumuşak doku enfeksiyonlarının değerlendirilmesi
5) Avasküler nekroz ve travma bölgelerinin metabolik aktivitesinin belirlenmesi
6) Artritler
7) Kemoterapi ve radyoterapiye yanıtın değerlendirilmesi
8) Refleks sempatik distrofi
9) Heterotopik ossifikasyonun cerrahi öncesi matürasyonunun araştırılması,
10) Ortopedik protezlerde gevşeme yada enfeksiyonun araştırılması
11) Kemik enfarktlarının değerlendirilmesi
12) Kemik greftlerinin canlılığının değerlendirilmesi
13) Uygun biyopsi alanının lokalizasyonu
14) Nedeni bilinmeyen kemik ağrılarının değerlendirilmesi
15) Direkt grafide saptanan anormal, nonspesifik kemik patolojilerinin araştırılması
16) Metabolik kemik hastalıkları (Paget hastalığı, Brown tümör, osteomalazi vs..)
17) Paget hastalığının tanısı ve aktivasyonunun değerlendirilmesi
18) Sr89 tedavisi öncesinde osteoblastik aktivite dağılımının değerlendirilmesi
19) Adli vakalarda geçirilmiş kemik ve yumuşak doku travmasının gösterilmesi
20) Topuk dikeni, kemik zedelenmesi“bone bruise”, çocuk istismarı “child abuse”…

Görüldüğü gibi yüksek sensitivitesi nedeniyle kemik sintigrafisi, kemiği ilgilendiren her tür patolojide yol gösterici olabilmektedir.

Radyofarmasötik enjeksiyonundan 2-4 saat sonra görüntüleme yapılmaktadır. Hastanın bu süre içerisinde yaklaşık 1,5 litre kadar sıvı tüketmesi ve idrara çıkması istenir. Görüntüleme ortalama 1 saat sürmektedir. Yemek içmekle ilgili bir kısıtlama yoktur. Hastanın aç gelmesi veya bu süre içerisinde aç kalması istenmez.